TRV:06009

ID TRV:06009
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Målinger av lufttemperatur, ståltemperatur, relativ luftfuktighet og duggpunkt skal foretas før og etter at arbeidene utføres, i tillegg minst to ganger pr. skift og i nærheten av arbeidsstedet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon