TRV:06010

ID TRV:06010
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Blåsemiddelet skal:
  • tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter
  • ikke være elektrisk ledende for å unngå feil på tekniske anlegg
  • være i henhold til NS-EN ISO 11126 og NS-EN ISO 11127
  • gi en overflateruhet som foreskrevet for de respektive belegg
  • være emballert i produsentens originale emballasje fram til umiddelbart før bruk
  • være tørt og fritt for forurensninger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon