TRV:06016

ID TRV:06016
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For flater som skal metalliseres gjelder:
  • Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 3. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
  • Ruhet ISO 8503 Grad Medium Grit 50-85 μm Ry5. 1 prøve pr. enhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon