TRV:06017

ID TRV:06017
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For flater som skal påføres maling gjelder:
  • Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 2½. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
  • Ruhet i henhold til leverandørens produktdatablad for den aktuelle maling. 1 prøve pr. enhet, eller pr. dag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon