TRV:06021

ID TRV:06021
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Renhet for vedlikehold av Bane NORs stålkonstruksjoner skal minst være Wa 2½.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon