TRV:06026

ID TRV:06026
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Eventuelle forurensinger som kommer før påføring av maling skal fjernes. Dette gjelder alle strøk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon