TRV:06028

ID TRV:06028
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overflaten skal etter termisk sprøyting ha et ensartet utseende og være uten blærer og ubelagte områder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon