TRV:06030

ID TRV:06030
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Underliggende strøk skal være fritt for feil, fritt for rester av blåsemiddel og andre forurensinger, samt ha spesifisert tørrfilmtykkelse før neste strøk tillates påført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon