TRV:06034

ID TRV:06034
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I tillegg til krav nevnt for de underliggende strøk, skal toppstrøket være uten glansskjolder, ha et enhetlig utseende og skal minst ha tykkelse til å dekke farge på underliggende strøk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon