TRV:06035

ID TRV:06035
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Reparasjoner av toppstrøk skal utføres i henhold til spesifikasjonene for det valgte systemet og slik at de blir minst mulig synlige.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon