TRV:06036

ID TRV:06036
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon