TRV:06039

ID TRV:06039
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hvis slike porer oppdages, eller at det er mistanke om porer, skal en utføre prøving.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon