TRV:06040

ID TRV:06040
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Hvis malingsfilmen ikke tilfredsstiller kriteriene, skal malingen fjernes og overflaten males på nytt på entreprenørens bekostning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon