TRV:06041

ID TRV:06041
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Entreprenøren skal framlegge prosedyre som viser hvordan arbeidet skal utføres for å unngå porer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon