TRV:06044

ID TRV:06044
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal være minst 100 mm bart stål på hver side av skjøten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon