TRV:06045

ID TRV:06045
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Når skjøtesonen er blåserenset etter utført sveising, skal overgangen mellom sink og blåserenset stål skrapes med glassplate eller slipes for å fjerne ujevnheter i den termisk sprøytede sinken. Deretter bygges overflatebehandlingen av skjøtesonene opp som ellers på konstruksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon