TRV:06046

ID TRV:06046
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overlappingssoner skal godkjennes av Bane NOR.

Tykkelsen kan være større enn den spesifiserte verdien hvis følgende er oppfylt:

  • Beleggtykkelsen skal være innenfor malingsleverandørens anbefalinger (produktdatablad).
  • Tørrfilmtykkelsen, skal ikke overstige maksimum filmtykkelse for den individuelle type maling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon