TRV:06049

ID TRV:06049
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal overflatebehandlingen, med unntak av flikking (touch up) etter montasje, gjøres ferdig i verksted og under tak før montasje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon