TRV:06050

ID TRV:06050
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For å unngå korrosjon på stålet og hvitrustdannelse på sink, skal blåserensing og påføring av termisk sprøytet sink (TSZ) skje uten transport eller mellomlagring utendørs i fuktige omgivelser og med minst mulig tid mellom hver operasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon