TRV:06051

ID TRV:06051
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nye og eksisterende konstruksjoner vil etter sin beliggenhet bli å regne i henhold til Korrosjonskategori C5 i NS-EN ISO 12944-5:2019. Eksisterende bruer skal vedlikeholdes i forhold til dette.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon