TRV:06057

ID TRV:06057
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) All maling, løsemidler og tynnere skal leveres av entreprenøren i originale, uåpnede beholdere med leverandørens merkelapp og instruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon