TRV:06060

ID TRV:06060
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Malinger skal lagres i henhold til leverandørens anbefalinger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon