TRV:06062

ID TRV:06062
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Malingsprodukter som har overskredet tillatt oppbevaringstid, eller som er levret, gelatinert eller forringet på annen måte skal ikke brukes. Dette gjelder ikke for tiksotropiske malinger som kan omrøres for å oppnå normal konsistens.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon