TRV:06065

ID TRV:06065
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) I prinsipp skal hele enheter blandes, men det aksepteres at det kan være nødvendig å blande mindre kvanta til for eksempel flikking. Målebeger med korrekt angitt blandingsforhold eller bruk av vekt med korrekt blandingsforhold, skal alltid brukes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon