TRV:06067

ID TRV:06067
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Metode for påføring skal være styrt av malingsleverandørens anbefalinger for den spesifikke maling som påføres. Hovedmetode skal være høytrykkssprøyting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon