TRV:06071

ID TRV:06071
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) På og rundt naglehoder, på endeflater, skarpe kanter, sveiser og på flater som er vanskelig tilgjengelige med sprøytemaling, skal det, før sprøytemaling av det aktuelle strøk, flekkes/stripemales med pensel for å oppnå tilstrekkelig tørrfilmtykkelse på alle flater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon