TRV:06077

ID TRV:06077
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For å sikre et godt resultat skal man utføre prøverensing og prøvemaling på små områder. Farge på gammel overflatebehandling endres over tid som følge av sol, vær og vind.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon