TRV:06078

ID TRV:06078
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Farge på toppstrøk må ikke skille seg for mye ut fra resten av konstruksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon