TRV:06081

ID TRV:06081
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Bane NOR underkjenner arbeider som ikke tilfredsstiller kravene. Arbeider som blir underkjent skal utbedres på entreprenørens bekostning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon