TRV:06083

ID TRV:06083
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Entreprenøren skal skriftlig varsle når flater er klargjort for inspeksjon og slikt varsel skal være mottatt minst 24 timer før inspeksjonen er planlagt foretatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon