TRV:06084

ID TRV:06084
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Minimum varslingstid er avhengig av hvilken arbeidsoperasjon som skal kontrolleres. Detaljer beskrives i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon