TRV:06086

ID TRV:06086
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utstyr som er nødvendig for å foreta inspeksjoner og prøvinger skal være tilgjengelig i verksted eller på byggeplassen, og skal skaffes til veie og bekostes av entreprenøren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon