TRV:06087

ID TRV:06087
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For kontroll skal entreprenøren minst ha følgende standarder og utstyr tilgjengelig:
 • NS 8501-1 (håndbok for visuell kontroll av overflaters renhet)
 • Utstyr for tape test (NS-EN ISO 8502-3)
 • Utstyr for salt test (NS-EN ISO 8502-6)
 • Ruhetsmåler (NS-EN ISO 8503 1-5)
 • Magnetisk tørrfilmtykkelsesmåler
 • Våtfilmtykkelsesmåler
 • Hygrometer/Psykrometer
 • Lufttermometer
 • Ståltermometer
 • Duggpunktkalkulator
 • Utstyr for gittersnittesting (ISO 2409)
 • Skarp, tynn kniv
 • Mikroskop 5 – 30 X
 • Inspeksjonsspeil
 • Avtrekkstester (ISO 4624)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon