TRV:06088

ID TRV:06088
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Beleggtykkelse skal kontrolleres med en magnetisk induktiv tykkelsesmåler i henhold til NS-EN ISO 2808 og NS-EN ISO 2178.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon