TRV:06089

ID TRV:06089
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tykkelsesmåleren skal kalibreres på planslipt underlag. Dette gjøres med stål som nullpunkt og bruk av folier med kjent tykkelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon