TRV:06092

ID TRV:06092
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For malingstrøkene skal ingen tykkelsesmåling være lavere enn 80 % av spesifisert tørrfilmtykkelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon