TRV:06093

ID TRV:06093
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Antall avlesninger mellom spesifisert tørrfilmtykkelse og 90 % (80 %) av spesifisert tørrfilmtykkelse skal ikke overstige 10 % (20 %) av det totale antallet målinger utført.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon