TRV:06094

ID TRV:06094
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Tørrfilmtykkelse for tie coat skal ikke måles på den termisk sprøytede flaten. Derimot skal våtfilmtykkelsen kontrolleres jevnlig. Bane NOR kan forlange at prøveplater uten termisk sprøytet belegg sprøytes med tie coat samtidig for kontroll av tørrfilmtykkelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon