TRV:06096

ID TRV:06096
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Når for lave tykkelser er funnet på en overflate, skal et område på ca. 1 x 1 m rundt det punktet som ble målt merkes. Innenfor dette området skal det utføres 10 målinger jevnt fordelt på den merkede overflaten. Dersom gjennomsnittet av målingene er lavere enn den spesifiserte tykkelsen, skal området overmales slik at spesifiserte tørrfilmtykkelse oppnås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon