TRV:06099

ID TRV:06099
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved prøving skal det benyttes hydraulisk utstyr. Det skal gå minst 14 dager etter påføring av siste strøk før avtrekk utføres og som spesifisert i produktdatablad. Bane NOR kan kreve at det tas flere prøver enn det som står i punktene nedenfor. Måleresultatene gir bakgrunn for antall prøver som skal utføres. Ved dårlige resultater tas prøver oftere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon