TRV:06103

ID TRV:06103
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal tas 1 prøve pr. 500 m2. For bruer mindre enn 500 m2 skal det tas minst 1 prøve pr. bru. Limfeil aksepteres ikke for avtrekk lavere enn 3,5 MPa. Bane NOR kan kreve at ytterligere prøver blir utført. Tidspunkt for prøving av fullt system framgår av malingsprodusentens dokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon