TRV:06104

ID TRV:06104
Bok 525
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Akseptkriteriet for fullt system er minimum heftfasthet 3,5 MPa.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon