TRV:06107

ID TRV:06107
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved gjennomgående nøytralisering hvor sporveksel er start eller sluttpunkt skal det tas hensyn til langsgående posisjon mellom tunge og stokkskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon