TRV:06112

ID TRV:06112
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ved lange tunneler skal overgangen fra helsveist spor i tunnelen til eventuelt lasket spor utenfor starte minst 30 m inne i tunnelen, slik at det blir 2 åpne skjøter i tunnelåpningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon