TRV:06166

ID TRV:06166
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1157
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon