TRV:06204

ID TRV:06204
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres.

Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 170
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon