TRV:06236

ID TRV:06236
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Forkortet P-avstand:

Dersom 2. signalstrekning har høyere fall-verdi enn 1. signalstrekning, beregnes P - avstand (P) etter følgende formel

'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'

hvor:

'"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' 2.signalstreknings lengde[m]

'"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' Fall[‰] over 1.signalstrekning.

'"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' Fall[‰] over 2.signalstrekning.

Grafikkvisning [math]\displaystyle{ P = S_2 * \frac{70-G_2}{70-G_1}[m] }[/math]
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1524
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon