TRV:06262

ID TRV:06262
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dersom forholdene tilsier at planfri kryssing ikke er oppnåelig, skal planovergangen ATC-overvåkes. Dette skal utføres på følgende måte:
  1. H (AX=2/6) plasseres i henhold til Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.
  2. H skal kodes til 40km/h når planovergangen ikke er sperret. For øvrig skal H være annullert.
  3. Målpunktet til balisegruppen H skal ligge 150 meter foran planovergangssignalet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1154
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon