TRV:06267

ID TRV:06267
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal plasseres en Rep#-gruppe 250 meter foran utkjørhovedsignalet.
Unntak: Ved konflikt med øvrige balisegrupper skal avstanden fra Rep#-balisegruppen til tilhørende utkjørhovedsignal være så nærme 250 meter som mulig. Avstanden fra Rep# til tilhørende utkjørhovedsignal skal ikke være mindre enn 225 meter eller større enn 275 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 232
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon