TRV:06268

ID TRV:06268
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 232
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon